Register band


Band manager


Band member

Read Terms & Agreement

Jag godkänner nedanstående förutsättningar för ansökan till Live at Heart 2015:
Genom att godkänna avtalet medger jag att sökande artist har rättigheterna till insänt material (text, låt, bild, video) och att Live at Heart fritt får använda insänt material i marknadsföringssyfte, på egen hemsida, i sociala medier och i redaktionellt syfte i andra medier.
Artisten garanterar att han/hon inte är bunden av annat avtal som gör att ovanstående inte kan godkännas. I annat fall är artisten, eller dess representanter, ålagda att informera Live at Heart om sådant avtal. Live at Heart skall hållas skadeslös för eventuella krav med anledning av brister i denna garanti.

---

I approve these terms for applying to Live at Heart 2015:
I guarantee that the applying artists have the full rights to all sent in material (text, photo, music and video) and that Live at Heart have full right to use all sent in material for promotional purpose on their website, in social medias and for editorial purposes in other medias.
The artist guarantee that no third part agreement prevent that stated above cannot be approved. Otherwise the artist or it representatives must inform Live at Heart of such third part agreement. Live at Heart have no obligation to meet demands related to inadequacies in this guarantee.

I have read and accepted the Terms & Agreement